General Info
Full Name
rajesh phatak
Country
India
Gender
Man
City
mumbai
Description

लहानपणापासून मला निसर्गाची ओढ आहे....

त्या निसर्गानेच माझ्यातले लहानपण जपले आहे.....
आणि त्या निसर्ग मुळेच माझ्या जीवनात सदैव वसंत फुलला आहे.......